Disclaimer

Het doel van deze disclaimer is om onze aansprakelijkheid en rechten m.b.t. onze website te specificeren. Fromagerie Abraham Kef verleent je toegang tot www.abrahamkef.nl (“de website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Fromagerie Abraham Kef behoud daarbij het recht om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen ervan te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Auteursrechten
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Fromagerie Abraham Kef. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fromagerie Abraham Kef. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Beperkte aansprakelijkheid
Fromagerie Abraham Kef probeert de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van de inhoud.
Voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Fromagerie Abraham Kef. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fromagerie Abraham Kef nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig
Fromagerie Abraham Kef behoud het recht deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.